Om elsäkerhet och elinformation

Jordfelsbrytare

Viktigt underhåll:
På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

Felsökning av jordfelsbrytare:
Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut?
Följande åtgärder rekommenderas:
Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på att en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån automat-säkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren ånyo löser. . Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. . Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen.
Elinstallatörens hjälp behövs.
Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna, vilka tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat.
Elinstallatörens hjälp behövs.
Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat till uttagen i taget tills att jordfelsbrytaren ånyo löser. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktigt.
Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

Barn och elsäkerhet

  • Se till att eluttagen är petskyddade. Uttagen ska ha inbyggda petskydd eller förses med täckplattor över kontakthylsorna när de ej används, så att det blir svårare att komma i beröring med strömmen. Skaffa gärna kontaktskydd som låses fast och hindrar barn att komma åt outnyttjade vägguttag. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar.
  • Undvik sladdhärvor på golvet. Sladdar som ringlar över golvet kan bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runtom sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller ett sällskapsdjur gnager på den, förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss ur en stickkontakt eller apparat är också farlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta installera fler vägguttag. Ett annat är att fästa de sladdar som ändå behövs mot en vägg eller list.
  • Gör spisen mindre farlig. Spisen, och det som sker där, brukar locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel spärr på vred så att barnet inte kan sätta på en platta, tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd, ifall barnet i ett obevakat ögon- blick lyckas sätta på spisens plattor.
  • Lämna aldrig lösa sladdar i vägguttaget. Kvarlämnade sladdar anslutna i vägguttaget blir lätt farliga föremål för barns nyfikenhet. Det gäller även motorvärmarsladden, som i stället för att hänga kvar i uttaget bör förvaras i bilen.
  • Undvik elapparater i barnrummet. Elinstallationerna i hemmet är arrangerade med tanke på vuxna människors användning. Ibland kan barn ha egna idéer om hur exempelvis eluttag och sladdar ska användas. Tänk efter vad som kan vara lockande för ditt barn och var försiktig med att placera elapparater i barnrummet
  • Placera sänglampan säkert. Tänk på att montera sänglampor och sladdar så att barnet inte kan riva ner dem i sömnen eller under lek.
  • Installera jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren ger ett bra extra skydd mot elolyckor. Om det uppstår ett fel på en elsladd eller apparat bryter den strömmen på bråkdelen av en sekund. Jordfelsbrytaren hjälper dock inte alltid. Om ditt barn till exempel skulle sticka in föremål i vägguttagets båda hål, kan olyckan ändå vara framme
  • Undvik lampor som ser ut som leksaker. När du inreder barnets sovrum, undvik lampor som inbjuder till lek. Lampor som ser ut som sagofigurer eller djur bör stå så att barnet inte når dem.
  • Lär barnen el-vett. Elsäkerheten är livsviktig och kunskapen om den måste hela tiden föras ut till nya generationer elanvändare. Lär därför ditt barn tidigt att respektera elen och dess faror.

Råden gäller naturligtvis barn i alla åldrar oavsett längd

 

 

 Förstärkning och jordning av elnätet.

(Kommer strax)

Elko rs eluttag

 

 

Inkoppling av eluttag
(Kommer strax)

Våra skånska ord, skånska ordlista har flyttat.

 

 Om att byta en sladdströmbrytare
(Kommer strax)

Stickpropp för sladdMontering av stickpropp
(Kommer strax)