Stärkt skydd av dina personuppgifter!

När du bokar ett jobb, ber om en offert eller mailar oss behöver vi och våra leverantörer ibland behandla vissa personuppgifter.
Dessa har tidigare varit skyddade av PUL och ditt skydd ersätts numera av GDPR.
Du har alltid rätt att ta del av, ändra eller ta bort de uppgifter vi har så länge det inte strider med annan lagstiftning.
Nedan följer vår och våra partners policy i korthet i enlighet med GDPR.
Läs vår fullständiga Integritetspolicy här.

■ Total EL affärssystem.
Samtliga personuppgifter är krypterade i vår databas. 
Under 60 dagar efter slutfört arbete har behörig personal hos Total EL tillgång till:
- Bokningsnummer, fakturanummer, namn, adress, personnummer, telefonnr, emailadress, varor och ev IP-nummer.
Efter 60 dagar visas inga personuppgifter utan visas endast som anonyma order med fakturanummer och varor.
Personal kan begära personuppgifter via vår dataskyddsansvarig vid behov.
Efter 24 månader raderas alla personuppgifter automatiskt.

■ Total EL Bokföring.
I vår bokföring (Visma) har vi endast det som krävs minst av oss enligt bokföringslagen. Dessa uppgifter sparas i 7 år och raderas därefter automatisk.
Uppgifter vi sparar är:
- Namn, adress, datum, varor, belopp och ev personummer om rotavdrag har använts.

■ Speditörer.
I de fall vi har skickat varor i form av paket med ombud behöver vi dela med oss av vissa uppgifter även till följande speditörer.
Unifaun, DHL, DB Schenker eller PostNord. 
Digital signatur i form av ID kort, körkort eller pass sparas också om varorna har haft legitimationskrav vid utlämnande.
De uppgifter som sparas är:
- Namn, adress, postnummer, emailadress, mobilnummer, kollinummer samt ev personnummer.
Sparas i 6 månader.

Email.
Har ni kontaktat oss via email, formulär, chatt eller liknande kan vissa personuppgifter behövas behandlas.
Uppgifter som sparas:
 - Namn, email samt eventuella andra inskickade uppgifter.
Dessa uppgifter sparas max 30 dagar efter avslutat ärende.

Telefon.
Vid bokning av arbete, offertförfrågan eller beställning av varor över telefon godkänner ni att vi hanterar era personuppgifter.
Beroende på arten av beställningen sparas olika personuppgifter i vårt affärssystem.
- Namn, adress, telefonnummer, emailadress, ev personnummer vid rotavdrag.
Dessa uppgifter sparas sedan enligt ovan se ■ Total EL affärssystem.