Godkänd av Tesla.

Total EL utför installationer av Tesla Wall Connector och har rätt utbildning på produkterna för att Teslas garantier ska gälla fullt ut.
Om du hellre vill ladda din Tesla via ett vanligt vägguttag så ser vi till att det är rätt kabelarea, jordfelsbrytare och ett vägguttag som klarar belastningen. Alla delar testas innan drift för din säkerhet.
Vi utför installationer i sydvästra Skåne.

Beställning av Tesla Wall Connector görs direkt hos Tesla. - Hitta servicecenter
Hitta installatörer utanför skåne här