Om att byta en propp, smältsäkring i elcentral

Proppar, smältsäkringar i elcentralen skyddar elanläggningen i händelse av överbelastning eller vid fel i elektriska apparater.
När en propp gått bör man först försöka ta reda på orsaken. Därför byter man ut den trasiga proppen mot en ny med samma märkström, färgkod. Märkströmmen betecknas med ampere (A).
Vanliga märkströmmar på proppar är 6A Grön, 10A Röd och 16A Grå.
De tröga propparna är försedda med en snigelsymbol och kan användas för alla ändamål i hemmiljö

1.
Skruva ut propphuven med den trasiga proppen ur elcentralen.
Oftast så har den lilla färgade brickan lossnat för att indikera vilken säkring som har löst.

2
Ta ur den trasiga proppen ur propphuven och sätt dit en ny propp med samma märkström.

3.
Skruva tillbaka propphuven med den nya proppen i elcentralen.

Om att byta proppar.
Viktigt att man sätter i den nya proppen i propphuven och inte i elcentralen för att därefter skruva tillbaka propphuven med den nya proppen! 
Om den nya proppen går igen så finns där ett fel i elanläggningen eller i anslutna elapparater. 
Felkällan måste då hittas för att få ström på anläggningen igen. 
Känner du dig det minsta osäker så kontakta oss så hjälper vi er!
Telefon vardagar 8-17 040-6115910, Elektriker med jour dygnet runt 040-251404Email boka.elektriker@totalel.se

Samtliga modeller av säkringar hittar ni i vår webshop