Total EL AB - En miljöriktig Elektriker

Alla våra leverantörer ska ha en god miljösyn och värna om densamma på bästa möjliga vis
Emballage återanvänds i den mån det går utan att äventyra säker transport.
Återvinning samt källsortering sker alltid
Finns det närproducerat väljs alltid detta främst.
Finns det lågenergialternativ väljs alltid detta främst.
Egna transporter sker med miljöriktiga bilar.
Inga leverantörer som kränker människors/barns rättigheter kommer användas av oss.
Alla riktvärden på kvicksilver, farliga ämnen mm ska ligga väl under de värden som är godkända

Jourelektriker dygnet runt 040-251404

Vi arbetar hela tiden med ett högt miljöansvar.
Från inköp till transport av utjänt elmaterial hos våra kunder vid installation.
Som helt oberoende märkesaktör kan vi aktivt välja det elmaterial som håller högsta kvalité, minst påverkan av vår natur med lång livslängd.
Produkter som ger våra kunder en bra energibesparing, minskade utsläpp och en sund ekonomi ligger oss varmt om hjärtat. Belysning med LED och lågenergilampor, belysningstyrningar, smarta termostater är exempel på elprodukter som lever upp till de höga kraven
I vår elbutik kan du såklart lämna in dina förbrukade ljuskällor vid köp av nya så ser vi till att de tas hand om på bästa möjliga vis.
Sorteringsstationer för miljöfarliga ljuskällor hittar ni även hos Sysav